"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lillestrøm kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I tilknytning til bolig- og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder 
  • På og ved skoler, anlegg for lek, idrett sport eller rekreasjon
  • På og ved turstien til Ringdalshytta, samt flomvollen rundt Lillestrøm

Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten særlig avtale 

Friområde for hund:
I Lillestrøm er det et inngjerdet område rett ved Nebbursvollen.
På Skjetten rett ved Idun industri er det også en park"
 

Se kommunens lokale forskrift