"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Kviteseid kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april, frem til 1. oktober i i de områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i Lillehammer kommune. 

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I bolig- og handleområder, parker og friområder, tilrettelagte badeplasser, strandsonen langs Lågen/Mjøsa i tilknytning til Lågendelta naturreservat og fuglefredningsområde
  • I kirkegårder, grav- og urnelunder, og på skoler, barnehager, anlegg for lek og idrett eller rekreasjon. 

I tillegg er det båndtvang i flere preparerte og merkede skiløyper. Følg lenken under for å se hvilke."
 

Se kommunens lokale forskrift