I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lierne kommune også utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • På skoler og i barnehager
  • I boligfelt, bolig- og handleområder
  • Ved anlegg for lek, idrett og sport
  • På kirkegårder, offentlige institusjoner og liknende.

Se kommunens lokale forskrift