I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lier kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • På inngjerdet beite
  • I bolig- og handelsområder
  • I Parker, på kirkegårder og idrettsanlegg
  • Offentlige friluftsområder

Utover dette er det båndtvang i Vestmarka fra 1. april frem til og med 20. september og i Finnemarka frem til og med 30. september.
I lysløypene er det båndtvang i den perioden lysløypa brukes til skigåing.

Hunder har ikke tilgang til skoler eller barnehager.

Se kommunens lokale forskrift