I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Leirfjord kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 21. august frem til 20. oktober i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsbestemmelser i Leirfjord kommune.

Se kommunens lokale forskrift