"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Lærdal kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 1. november i heile kommunen.

Utover dette er det bandtvang i maskinpreparerte skiløyper heile året.

Hundar har ikkje tilgang til barnehage og skuleområdar eller andre aktuelle områder  skilta med forbudsskilt."
 

Se kommunens lokale forskrift