I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Kvam kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og inntil bolig- og handleområde
  • Ved offentlige badeplasser, skoleplasser, kirkegårder og idrettsanlegg
  • Ved drikkevannskilder (må være merket).

Utover dette er det båndtvang fra 1. april, fram til og med 1. november i område der husdyr beiter.

I vinterhalvåret skal hunder holdes i bånd i preparerte skiløyper og slalåmbakker.

Hunder har ikke tilgang til barnehager.

Se kommunens lokale forskrift