I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Krødsherad kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til og med 30. september i hele kommunen.

 Utover dette er det helårsbåndtvang

  • På Norefjell
  • I bolig- og handleområder
  • Ved skoler og barnehager og kirkegårder
  • Ved anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon og offentlige badeplasser

I lysløypene er det båndtvang i den perioden lysløypa brukes til skigåing.
Hunder har ikke tilgang til skoler eller barnehager.

Se kommunens lokale forskrift