I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Kragerø kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og ved bolig- og handleområder
  • I parker og på kirkegårder og gravplasser
  • Ved skoler og barnehager
  • Ved lekeplasser, idrettsplasser, oppkjørte skiløyper og gang- og sykkelstier anlagt i tilknytning til offentlig vei.
  • På offentlige skiltede friområder/badeplasser, i Kragerø sentrum, og på inngjerda beiteområder.

Utover dette er det båndtvang på alle områder som er regulert og benyttet til campingplasser.

Se kommunens lokale forskrift