I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Kongsberg kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april, fram til og med 20. september:

  • Mellom Lågen og kommunegrensen mot Flesberg, Øvre Eiker og Hof.
  • Mellom Lågen og kommunegrensen mot Lardal, Siljan, Skien, Sauherad og Notodden.

Utover dette er det helårsbåndtvang:

  • I bolig- og handleområder
  • I parker og på kirkegårder eller urnelunder
  • Anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
  • I alle kommunens lysløyper.

Hunder har ikke adgang i skolegårder i skoletida eller i barnehager.

Se kommunens lokale forskrift