"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august.
 
I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Jevnaker kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra og med 21. august frem til og med 24. september i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, i utmarksområdene i Jevnakers andel av Nordmarka og på Jevnakers vestås, og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite."
 

Se kommunens lokale forskrift