"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Hustadvika kommune utvida båndtvangsreglane:

Det betyr at i tida frå og med 1. april til og med 31. oktober skal eigar eller innehavar av hund  halde hunden i band eller forsvarleg inngjerda eller innestengt.
 
Utover dette har ikkje hundar tilgang til barnehagar, skulegardar eller kyrkjegardar i kommunen."
 

Se kommunens lokale forskrift