"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Hurdal kommune utvida båndtvangsreglane:

I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier eller innehaver av hund i Hurdal kommune holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året: 

  • På innmarksbeite
  • På og ved skoler og barnehager
  • Anlegg for lek og idrett 
  • På kirkegårder og grav/urneludner
  • I og i tilknytning til boligområder.

Utover dette er det båndtvang i alle dobbeltsporede skiløyper på lørdager og søndager, samt julehøytiden, vinterferien og påskehøytiden."
 

Se kommunens lokale forskrift