I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Høyanger kommune utvida bandtvangsreglar.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april til og med 31. oktober i heile kommunen.

Utover dette er det bandtvang heile året:

  • I og i tilknytning til bustad- og handleområde
  • I parkar, kyrkjegardar, grav- og urnelundar
  • På og ved skular, barnehagar, anlegg for leik, idrett, eller rekreasjon
  • I alle merka skiløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukast.

Hundar har begrensa adgang til offentlege bygg, skuleplassar eller barnehagar i deira åpningstid utan etter avtale med den ansvarlege for eigedomen.

Se kommunens lokale forskrift