I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Holtålen kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder altid skal holdes i bånd der rein beiter og fra 1. april frem til 15. september der bufe beiter.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsbestemmelser i Holtålen kommune.

Se kommunens lokale forskrift