I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Hole kommune flere utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april fram til og med 30. september i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I boligområder
  • Handleområdene på Vik og Sundvollen
  • Ved skoler og barnehager
  • På kirkegårder
  • Anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon

Se kommunens lokale forskrift