Hol har også vanligvis utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til og med 31. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året: 

  • I tettsteder og boligområder
  • Områder regulert til offentlig formål
  • På kirkegårder
  • I tilrettelagte friluftsområder

I preparerte skiløyper er det båndtvang i juleferien, vinterferien og påskeferien.
Hunder har ikke tilgang til skoler og barnehager uten avtale.

Se kommunens lokale forskrift