I tillegg har Hjartdal kommune utvidet båndtvang i den tid bufe beiter, frem til 25. september.

(NKK kan ikke finne en behandlet forskrift som hjemler dette)