I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Hemsedal kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til og med 31. oktober, i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året: 

  • I tettsteder og boligområder og områder regulert til offentlig formål
  • På kirkegårder og i tilrettelagte friluftsområder

I skisesongen er det båndtvang i Dalløypene og i skianleggene Totteskogen og Gravset. I preparerte skiløyper er det båndtvang i juleferien, vinterferien og påskeferien.

Hunder har ikke tilgang til skoler og barnehager uten avtale.

Se kommunens lokale forskrift