I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Hemnes kommune utvidede båndtvangsregler.

Det vil si at hunder skal holdes i bånd fra 21. august til og med 31. oktober i de områder bufe har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I tilknytning til boligområder og handleområder
  • I parker, på kirkegårder
  • På og ved skoler, barnehager
  • På og ved lekeplasser, idrettsanlegg, offentlige badeplasser og lysløyper

Hunder har ikke tilgang til barnehager og skoleplasser i kommunen.

Se kommunens lokale forskrift