I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Haugesund kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning til boligområder og sentrum
  • I parker
  • På kirkegårder, grav- og urnelunder
  • På og ved anlegg for lek, idrett og sport
  • I og ved flere naturområder, turstier/veier/stier. Følg lenken under for å se hvilke områder forskriften gjelder.

Utover dette har ikke hunder adgang til barnehager i kommunen.

Friområde for hund:
Djupadalen hundepark

Se kommunens lokale forskrift