I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Gol kommune flere utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 30. september i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I tettsteder og boligområder
  • Områder regulert til offentlig formål
  • På kirkegårder
  • Tilrettelagte friluftsområder

I preparerte skiløyper er det båndtvang i juleferien, vinterferien og påskeferien.

Hunder har heller ikke tilgang til skoler og barnehager uten avtale.

Se kommunens lokale forskrift