I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Gloppen kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til 15 oktober i de områdene hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsbestemmelser i Gloppen kommune.

Friområde for hund:
I Trivselsskogen er det en hundepark under oppføring.

Se kommunens lokale forskrift