I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Gjesdal kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til 31. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året på innmark (gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, og kultur-beite).

Se kommunens lokale forskrift