I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Gjerdrum kommune utvidede båndtvangsregler.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til og med 1. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsbestemmelser i Gjerdrum kommune.

Se kommunens lokale forskrift