"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg skal hunder i Gjenmes kommune holdes i bånd frem til og med 15. oktober av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.

Det er også båndtvang hele året i etablerte boligområder, i handleområder, skolegårder, kirkegårder og idrettsanlegg. 

I lysløyper og preparerte skiløyper for allment bruk er det båndtvang i det tidsrom skiløypene er oppkjørte og brukes til skigåing. Lysløypene og de preparerte løypene dette omfatter er områdene Osmarka og Fursetfjellet/Silsetfjellet. Medtas hund i skiløypene, skal den ikke være til hinder for andre. I boligområder skal hund bli holdt i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt."
 

Se kommunens lokale forskrift