I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Giske kommune fleire utvida bandtvangsreglar:

Det betyr at hundar skal haldast i band heile året:

  • I og i tilknyting til bustadområde og handleområde
  • Idrettsanlegg, gravplassar og der husdyr beiter på innegjerda område
  • I utmarka/fjellsida på nordsida av Godøyfjellet mot Alnes og heile øya Giske.

Utover dette er det bandtvang frem til og med 20. september i dei område i kommunen der storfe, sau, geit eller hest beiter.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Det er egne reglar for naturreservat i kommunen.

Se kommunens lokale forskrift