I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Frosta kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. mars til 31. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året: 

 

  • Der husdyr hara rett til å beite og faktisk beiter
  • I dyrefredningsområdet på Tautra
  • På kirkegårder
  • På og ved skoler og barnehager
  • På Vinnatrøa idrettspark, Frostastien, lysløypa, badeplasser og andre anlegg for lek eller rekreasjon.

Det er i tillegg egne regler for ferdsel i naturreservat.

Se kommunens lokale forskrift