I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Flå kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til og med 30. september i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året: 

  • I tettsteder og boligområder
  • Områder regulert til offentlig formål og på kirkegårder
  • Tilrettelagte friluftsområder
  • I preparerte skiløyper er det båndtvang i juleferien, vinterferien og påskeferien.
  • Hunder har ikke tilgang til skoler og barnehager uten avtale.

Se kommunens lokale forskrift