I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lierne kommune også utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd i de periodene av året da folk bruker maskintråkka skiløyper.