I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Fitjar kommune utvida bandtvangsreglane:

Det betyr at hundar skal haldast i band heile året:

  • I tilknyting til bustad- og handleområde
  • På gravplassar, på og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett eller sport.
  • I Rossneset og Breiavikjo tur- og rekreasjonsområde

Utover dette er det bandtvang i område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar frå 21. august til 15. oktober.

Se kommunens lokale forskrift