I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Farsund kommune utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 1. november i fuglefredningsområder og ved vernede vann. Følg lenken under for å se kart over hvilke områder dette gjelder.

Se kommunens lokale forskrift