I tillegg har Elverum kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1 april frem til 30. september i områder hvor bufe beiter.

Utover dette er det båndtvang hele året i og i tilknytning til:

  • Boligområder
  • Handleområder
  • Parker
  • Kirkegårder
  • Grav- og urnelunder
  • På og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett og sport

Se kommunens lokale forskrift