"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg har Eigersund kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til og med  31. oktober i hele kommunen.
 

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I tilknytning til boligområder og handleområder
  • Parker, gang- og sykkelstier
  • På kirkegårder, grav- og urnelunder
  • På og ved skoler og barnehager - På og ved anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon. 
  • På Midtbrødøya på Nordre Eigerøya. 
  • I flere friluftslivs- og rekreasjonsområder. Følg lenken under for å se hvor."

Se kommunens lokale forskrift