"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Eidfjord kommune utvida bandtvangsreglane:

Det vil si at hundar skal haldast i band heile året:

  • På kyrkjegardane og i sentrum av Eidfjord og Øvre Eidfjord og på skule og barnehageområde
  • I område der bufe går på utmarksbeite – frå og med 1. april til og med 1. desember. 
  • I område der bufe går på innmarksbeite – heile året."

Se kommunens lokale forskrift