I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Dyrøy kommune utvidede båndtvangsregler:

Det vil si at hunder skal holdes i bånd fra 21. august til og med 31. oktober i områder hvor bufe har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette har ikke hunder ikke adgang til kommunens barnehager, skolegårder eller kirkegårder.

Se kommunens lokale forskrift