I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Bykle kommune utvidede båndtvangsregler:

Det vil si at hunder skal holdes i bånd fra 21. august frem til 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite eller faktisk beiter.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsregler i Bykle kommune.

Se kommunens lokale forskrift