"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Bodø kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • I parker, på gravplasser
  • På og ved skoler, barnehager
  • Anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, lysløyper
  • På offentlig vei, fortau og parkeringsplasser
  • Hunder skal også holdes i bånd på og ved flere turstier/turveier. Følg lenken under for å se hvor reglene gjelder.

Utover dette skal hunder holdes i bånd frem til 20. oktober i områder hvor bufe faktisk beiter."
 

Se kommunens lokale forskrift