"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg har Os kommune i Hordaland utvida bandtvang fram til 30. september i område av kommunen der husdyr har rett til å beita og faktisk beiter, og i område der vilt som skal beskyttast har sitt leveområde.  

Hundar skal vidare haldast i band heile året i parkar, på kyrkjegardar, grav- og urnelunder, på og ved skular, barnehagar og anlegg for leik og idrett, sport eller rekreasjon."
 

Se kommunens lokale forskrift