I tillegg har Bjerkreim kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Det vil si at hunder må holdes i bånd hele året:

  • I tilknytning til boligområder og handleområder
  • I parker
  • På kirkegårder, grav- og urnelunder
  • På og ved skoler, barnehager
  • På og ved anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • I en rekke andre områder. Følg lenken under for nærmere informasjon.

Utover dette skal hunder holdes i bånd frem til og med 31. oktober i områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Se kommunens lokale forskrift