I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Beiarn kommune utvidede båndtvangsregler:

Derfor skal hunder holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • På kirkegårdene

Utover dette er det båndtvang der bufe går på beite fra 1. april til 20. oktober.

Hunder har ellers ikke adgang til barnehager eller skolegårder i skoletiden, med mindre annet er avtalt med styrer eller rektor.

Se kommunens lokale forskrift