I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Bardu kommune utvidede båndtvangsregler:

I Floan naturreservat skal derfor hunder holdes i bånd hele året.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsbestemmelser i Bardu kommune.

Friområde for hund:
På Setermoen skytefelt, ca. 5 kilometer sør for Setermoen er det et stort friområde som Midt-Troms fuglehundklubb for bruke i august-måned.

Se kommunens lokale forskrift