I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Bamble kommune utvidede båndtvangsregler:

Derfor skal hunder holdes i bånd hele året:

  • I og ved boligområder og handleområder
  • I og ved parker, kirkegårder og gravplasser
  • Ved skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsplasser, oppkjørte skiløyper og gang- og sykkelstier anlagt i tilknytning til offentlig vei.
  • I alle områder som er regulert og benyttet til Campingplasser.
  • på Langøya.

Se kommunens lokale forskrift