I tillegg  har Balsfjord kommune utvidede båndtvangsregler:

Hunder skal holdes i bånd fra og med 1. april, til og med 31, oktober i hele kommunen av hensyn til beitedyr.

Hunder har ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder i kommunen. Gjelder ikke førerhunder.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsregler i Balsfjord kommune.

Se kommunens lokale forskrift