I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Averøy kommune utvida båndtvangsreglane:

I Hendvågen naturreservat må derfor hundar haldast i band heile året.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsregler i Averøy kommune.

Se kommunens lokale forskrift