I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Austevoll kommune utvidede båndtvangsregler:

Hunder må i følge forskriften holdes i bånd hele året, i hele kommunen. 

Se kommunens lokale forskrift