I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Aurland kommune utvida bandtvangsreglane:

Hundar må derfor haldast i band frå 1. april frem til 1. november i dei områda der husdyr har rett å beite, og faktisk beiter.

Utover dette er det også bandtvang i maskinpreparerte løyper i den tida på året dette er aktuelt.

Hundar har heller ikkje tilgang til barnehagar og skuleområde utan avtale.

Se kommunens lokale forskrift