"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg har Askøy kommune flere utvidede båndtvangsregler:

Hunder må derfor holdes i bånd frem til og med 10. oktober i hele kommunen.

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året: 

  • I og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder 
  • På og ved skoler, barnehager og offentlige institusjoner 
  • På offentlige badeplasser 
  • I anlegg for lek, idrett og sport
  • I områder med beitende husdyr

Askøy kommune har også båndtvang i 11 lokale naturområder. Se lenken under for å få nærmere informasjon om disse."
 

Se kommunens lokale forskrift