"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Årdal kommune utvida sine bandtvangsreglar.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 1. november i heile kommunen.

Utover dette er det i tillegg bandtvang i maskinpreparerte skiløyper heile året.
 
Hundar har ikkje tilgang til barnehage og skuleområder, eller andre akutuelle områder som er skilta med forbud. "
 

Se kommunens lokale forskrift