I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Alvdal kommune utvidet sine båndtvangsregler:

Hunder må derfor holdes i bånd hele året:

  • I og rundt boligområder og offentlige steder.
  • I og ved de mest trafikkerte preparerte skiløypene.

Utover dette er båndtvangsreglene også utvidet fram til naturlig beiteslutt 15. oktober i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter.

Se kommunens lokale forskrift